Allekirjoita vetoomus!

Tule mukaan tekemään loppu ilmastoa uhkaavasta ECT-sopimuksesta. Allekirjoita vetoomus!

Voidaksemme vastata ilmastokriisiin meidän on jätettävä fossiiliset polttoaineet maahan. Kuitenkin, jos hallitukset kieltävät hiilen polton, kaasun tuotannon tai lopettavat uusien öljy- ja kaasuputkien rakentamisen, energiayhtiöt voivat vaatia valtioilta välimiesmenettelyssä jopa miljardiluokan korvauksia. Tämä on mahdollista kaikissa niissä maissa, jotka ovat liittyneet energiaperuskirjasta tehtyyn ECT-sopimukseen.

Euroopan hallitukset ja Euroopan komissio voisivat halutessaan päättää EU:n ja sen jäsenmaiden vetäytymisestä ilmastolle haitallisesta ECT-sopimuksesta. Tämä vähentäisi myös uusien ehdokasmaiden halukkuutta liittyä sopimukseen. Jotta näin tapahtuisi, allekirjoita vetoomus tänään!

Sign in English: energy-charter-dirty-secrets.org

Euroopan hallituksille, parlamenteille ja EU:n toimielimille:

Vetäytykää ECT-sopimuksesta ja estäkää sen laajentuminen muihin maihin! Sopimus antaa hiili-, öljy- ja kaasuyhtiöille mahdollisuuden jarruttaa puhtaaseen energiajärjestelmään siirtymistä.

Tämän vetoomuksen taustalla on laaja joukko kansalaisjärjestöjä eri puolilta Eurooppaa.