Vetoomuksen nimienkeruun tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Vetoomusten allekirjoittajien rekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
TTIP-verkosto
Yhteyshenkilö: Marissa Varmavuori, marissa.varmavuori@gmail.com, +358 505422067

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn suostumus. Käsittelyn tarkoitus on vetoomuksen
nimienkeruu sekä kampanjakirjeen lähettäminen kertaluonteisesti niille vetoomuksen allekirjoittajille,
jotka ovat toivoneet lisätietoa kampanjasta.

Henkilötietojen säilytysaika
TTIP-verkosto hävittää hallussaan olevat allekirjoitustiedot viipymättä allekirjoituskampanjan päätyttyä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan allekirjoittajan nimi, yhteystiedot, vetoomuksen allekirjoituspäivä sekä tieto siitä,
toivooko rekisteröity lisätietoa kampanjasta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä koskaan EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään Fix The Status Quo -kampanjaorganisaation ylläpitämällä palvelimella.
Tietoihin on pääsy ainoastaan TTIP-verkoston toimijoilla, joiden on sovittu lähettävän kertaluonteisen
kampanjakirjeen lisätietoja toivoneille allekirjoittajille.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa korjaamista ja poistamista.